• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Download

1
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](1291) [FullText HTML] (472) [PDF 3204KB](224)
2
Kaifeng Zheng, Houkai Zhao
2019, 11(3): 24-28. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.03.04
[Abstract](734) [FullText HTML] (223) [PDF 3899KB](118)
3
Jian Xu, Yitong Su, Fulai Wang, Xiang Li, Ning Lu, Dangsheng Ding
2019, 11(1): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.01.01
[Abstract](992) [FullText HTML] (396) [PDF 7497KB](115)
4
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](1024) [FullText HTML] (551) [PDF 2304KB](108)
5
Hehua Zhang, Ming Gu
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[Abstract](948) [FullText HTML] (930) [PDF 2117KB](102)
6
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](1025) [FullText HTML] (555) [PDF 5654KB](100)
7
Ke Jiao, Shaowei Chen, Zhijian Xu, Zhi Pu, Xin Yang
2019, 11(5): 19-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.05.03
[Abstract](694) [FullText HTML] (312) [PDF 2724KB](99)
8
Jing Chen, Fangqiang Yu, Jie Yang, Siyu Kuang
2018, 10(3): 80-85. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.15
[Abstract](773) [FullText HTML] (453) [PDF 1535KB](86)
9
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](1653) [FullText HTML] (751) [PDF 1848KB](83)
10
Zhibin Wen, Yi Luo, Qinfeng Wu, Chao Fan, Qin Zhang
2019, 11(6): 11-18. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.06.02
[Abstract](651) [FullText HTML] (263) [PDF 3067KB](79)
11
Mengli Ding, Qiliang Yang, Wanjun Zhang, Jianchun Xing, Liqiang Xie, Xiaobing Zhang
2018, 10(3): 74-79. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.14
[Abstract](795) [FullText HTML] (381) [PDF 1405KB](77)
12
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](1245) [FullText HTML] (700) [PDF 1295KB](73)
13
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](1035) [FullText HTML] (536) [PDF 2403KB](73)
14
Pengfei Luo, Qiangqiang Wang, Qie Zhao, Ji Lu
2019, 11(2): 1-5. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.02.01
[Abstract](699) [FullText HTML] (385) [PDF 6588KB](72)
15
Zhen Xu, Yingying Wu, Xintian Hao, Yajun Yang
2020, 12(3): 1-7. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2020.03.01
[Abstract](485) [FullText HTML] (167) [PDF 993KB](70)
16
Hongwei Yang, Jie Ren, Gang Shao, Linfei Guo, Dongqin Xu
2018, 10(2): 35-39. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.07
[Abstract](730) [FullText HTML] (444) [PDF 2234KB](68)
17
Ying Huang, Jie Gao
2019, 11(4): 33-38. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.04.06
[Abstract](487) [FullText HTML] (286) [PDF 3135KB](66)
18
Zhi Yan, Chunhua Han, Yutao Lu
2018, 10(4): 33-40. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.06
[Abstract](717) [FullText HTML] (260) [PDF 3448KB](65)
19
Zhengda Shao, Tianren Song
2018, 10(3): 17-21. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.04
[Abstract](812) [FullText HTML] (484) [PDF 1657KB](64)
20
Langni Deng, Shijin Lai, Ting Wu, Ling Liao, Mengjun Zhong
2019, 11(6): 1-10. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.06.01
[Abstract](661) [FullText HTML] (263) [PDF 3896KB](62)
  • Copyright © Journal of Information Technologyin Civil Engineering and Architecture Editorial Office
  • 京ICP备17057008号
  • Address:No.30 Bei San Huan Dong Lu,Beijing 100013,China
  • Tel:010-64517910 Postcode:100013
  • Wechat:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com