• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Download

1
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](507) [FullText HTML] (206) [PDF 3204KB](91)
2
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](565) [FullText HTML] (261) [PDF 5654KB](68)
3
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](470) [FullText HTML] (223) [PDF 2304KB](68)
4
Jian Xu, Yitong Su, Fulai Wang, Xiang Li, Ning Lu, Dangsheng Ding
2019, 11(1): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.01.01
[Abstract](344) [FullText HTML] (155) [PDF 7497KB](61)
5
Hehua Zhang, Ming Gu
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[Abstract](410) [FullText HTML] (241) [PDF 2117KB](47)
6
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](878) [FullText HTML] (197) [PDF 1848KB](47)
7
Jing Chen, Fangqiang Yu, Jie Yang, Siyu Kuang
2018, 10(3): 80-85. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.15
[Abstract](316) [FullText HTML] (186) [PDF 1535KB](44)
8
Zhengda Shao, Tianren Song
2018, 10(3): 17-21. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.04
[Abstract](349) [FullText HTML] (195) [PDF 1657KB](44)
9
Jianjia Chen, Ke Jiao
2017, 9(3): 74-78. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.13
[Abstract](286) [FullText HTML] (161) [PDF 1883KB](42)
10
Mingfang Du
2018, 10(6): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.06.01
[Abstract](372) [FullText HTML] (122) [PDF 3057KB](40)
11
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](440) [FullText HTML] (174) [PDF 2403KB](39)
12
Zhi Yan, Chunhua Han, Yutao Lu
2018, 10(4): 33-40. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.06
[Abstract](287) [FullText HTML] (108) [PDF 3448KB](38)
13
Shizhou Ye
2017, 9(3): 9-17. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.02
[Abstract](330) [FullText HTML] (262) [PDF 3608KB](38)
14
Pingping Rao, Qiao Liao, Jiaxin Liu, Rui Wang, Hongxia Ban
2018, 10(3): 13-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.03
[Abstract](400) [FullText HTML] (195) [PDF 1197KB](37)
15
Pengfei Luo, Qiangqiang Wang, Qie Zhao, Ji Lu
2019, 11(2): 1-5. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.02.01
[Abstract](245) [FullText HTML] (105) [PDF 6588KB](36)
16
Mengli Ding, Qiliang Yang, Wanjun Zhang, Jianchun Xing, Liqiang Xie, Xiaobing Zhang
2018, 10(3): 74-79. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.14
[Abstract](263) [FullText HTML] (149) [PDF 1405KB](36)
17
Yuanfeng Yang, Zhijian Xu, Jiayi Rao, Congjian Xian, Jiyuan Xu
2017, 9(2): 1-7. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.02.01
[Abstract](298) [FullText HTML] (116) [PDF 4631KB](36)
18
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](708) [FullText HTML] (193) [PDF 1295KB](34)
19
Hongwei Yang, Jie Ren, Gang Shao, Linfei Guo, Dongqin Xu
2018, 10(2): 35-39. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.07
[Abstract](351) [FullText HTML] (157) [PDF 2234KB](34)
20
Wei Xu, Meizai Wang, Zhigang Lin
2018, 10(4): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.01
[Abstract](427) [FullText HTML] (130) [PDF 2975KB](33)
  • Copyright © Journal of Information Technologyin Civil Engineering and Architecture Editorial Office
  • 京ICP备17057008号
  • Address:No.30 Bei San Huan Dong Lu,Beijing 100013,China
  • Tel:010-64517910 Postcode:100013
  • E-mail:tmxxjs@163.com  QQ:342182902