• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Download

1
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](726) [FullText HTML] (259) [PDF 3204KB](138)
2
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](605) [FullText HTML] (295) [PDF 2304KB](82)
3
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](647) [FullText HTML] (302) [PDF 5654KB](78)
4
Jian Xu, Yitong Su, Fulai Wang, Xiang Li, Ning Lu, Dangsheng Ding
2019, 11(1): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.01.01
[Abstract](513) [FullText HTML] (210) [PDF 7497KB](74)
5
Hehua Zhang, Ming Gu
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[Abstract](517) [FullText HTML] (404) [PDF 2117KB](65)
6
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](1153) [FullText HTML] (352) [PDF 1848KB](61)
7
Jing Chen, Fangqiang Yu, Jie Yang, Siyu Kuang
2018, 10(3): 80-85. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.15
[Abstract](408) [FullText HTML] (243) [PDF 1535KB](60)
8
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](845) [FullText HTML] (313) [PDF 1295KB](58)
9
Mengli Ding, Qiliang Yang, Wanjun Zhang, Jianchun Xing, Liqiang Xie, Xiaobing Zhang
2018, 10(3): 74-79. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.14
[Abstract](358) [FullText HTML] (191) [PDF 1405KB](53)
10
Mingfang Du
2018, 10(6): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.06.01
[Abstract](478) [FullText HTML] (172) [PDF 3057KB](50)
11
Zhengda Shao, Tianren Song
2018, 10(3): 17-21. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.04
[Abstract](442) [FullText HTML] (248) [PDF 1657KB](49)
12
Pengfei Luo, Qiangqiang Wang, Qie Zhao, Ji Lu
2019, 11(2): 1-5. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.02.01
[Abstract](377) [FullText HTML] (174) [PDF 6588KB](48)
13
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](583) [FullText HTML] (231) [PDF 2403KB](47)
14
Zhi Yan, Chunhua Han, Yutao Lu
2018, 10(4): 33-40. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.06
[Abstract](366) [FullText HTML] (138) [PDF 3448KB](46)
15
Hongwei Yang, Jie Ren, Gang Shao, Linfei Guo, Dongqin Xu
2018, 10(2): 35-39. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.07
[Abstract](436) [FullText HTML] (217) [PDF 2234KB](46)
16
Jianjia Chen, Ke Jiao
2017, 9(3): 74-78. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.13
[Abstract](356) [FullText HTML] (203) [PDF 1883KB](46)
17
Ying Huang, Jie Gao
2019, 11(4): 33-38. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.04.06
[Abstract](203) [FullText HTML] (99) [PDF 3135KB](44)
18
Pingping Rao, Qiao Liao, Jiaxin Liu, Rui Wang, Hongxia Ban
2018, 10(3): 13-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.03
[Abstract](498) [FullText HTML] (246) [PDF 1197KB](42)
19
Jinyue Zhang
2018, 10(6): 10-20. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.06.02
[Abstract](309) [FullText HTML] (106) [PDF 930KB](40)
20
Minyang Xu
2019, 11(4): 39-47. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.04.07
[Abstract](184) [FullText HTML] (84) [PDF 4025KB](40)
  • Copyright © Journal of Information Technologyin Civil Engineering and Architecture Editorial Office
  • 京ICP备17057008号
  • Address:No.30 Bei San Huan Dong Lu,Beijing 100013,China
  • Tel:010-64517910 Postcode:100013
  • Wechat:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com