• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • 主管:中国科学技术协会
  • 主办:中国图学学会
  • 承办:中国建筑科学研究院有限公司

投审稿登录

检索系统

期刊检索

关键词检索

阅读排行

1
2020, 12(2): 0-0.
[摘要](7033) [PDF 10790KB](12)
2
2020, 12(2): -2--2.
[摘要](6984) [PDF 233KB](9)
3
2020, 12(2): -1--1.
[摘要](6969) [PDF 5015KB](7)
4
2020, 12(1): 0-0.
[摘要](4864) [PDF 2655KB](9)
5
2020, 12(1): -1--1.
[摘要](4127) [PDF 3047KB](12)
6
2020, 12(1): -3--3.
[摘要](3991) [PDF 311KB](21)
7
2020, 12(2): -3--3.
[摘要](3589) [PDF 31217KB](13)
8
2019, 11(6): 封二-封二.
[摘要](3458) [PDF 3038KB](29)
9
2020, 12(1): -2--2.
[摘要](2728) [PDF 194KB](7)
10
夏巨伟, 房霆宸, 杨佳林, 陈渊鸿
2018, 10(3): 97-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.18
[摘要](1615) [FullText HTML] (446) [PDF 2663KB](28)
11
陈远, 康虹, 张静雅
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[摘要](1614) [FullText HTML] (703) [PDF 1848KB](81)
12
严旭, 范盛颖, 周进
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[摘要](1493) [FullText HTML] (1035) [PDF 2332KB](13)
13
饶平平, 梁晓东, 刘佳新, 徐明, 王翔宇, 王喜春
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[摘要](1220) [FullText HTML] (446) [PDF 3204KB](213)
14
周向东, 徐旻洋, 高承勇, 王国俭
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[摘要](1212) [FullText HTML] (670) [PDF 1295KB](72)
15
李潇潇, 张其林
2015, 7(3): 88-91.
[摘要](1147) [FullText HTML] (234) [PDF 5942KB](7)
16
岂凡
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[摘要](1119) [FullText HTML] (1028) [PDF 2635KB](39)
17
李秉展, 罗紫萍, 龙丹冰
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[摘要](1006) [FullText HTML] (266) [PDF 4211KB](43)
18
邱贵聪, 杨洁, 陈一鸣
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[摘要](994) [FullText HTML] (507) [PDF 2403KB](68)
19
王承, 梁铭, 彭杰, 吴伟
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[摘要](975) [FullText HTML] (521) [PDF 5654KB](96)
20
杜明芳
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[摘要](975) [FullText HTML] (525) [PDF 2304KB](104)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • 微信号:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net