• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Viewed

1
Juwei Xia, Tingchen Fang, Jialin Yang, Yuanhong Chen
2018, 10(3): 97-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.18
[Abstract](1201) [FullText HTML] (241) [PDF 2663KB](23)
2
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](1153) [FullText HTML] (352) [PDF 1848KB](61)
3
Xiaoxiao Li, Qilin Zhang
2015, 7(3): 88-91.
[Abstract](893) [FullText HTML] (80) [PDF 5942KB](4)
4
Xu Yan, Shengying Fan, Jin Zhou
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[Abstract](879) [FullText HTML] (604) [PDF 2332KB](9)
5
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](845) [FullText HTML] (313) [PDF 1295KB](58)
6
Yingli Wang, Shilong Li, Qiao Wang, Xin Wang, Debao Zhuang
2012, 4(1): 40-42.
[Abstract](845) [FullText HTML] (73) [PDF 506KB](4)
7
Guanpei He
2013, 5(5): 75-78.
[Abstract](840) [FullText HTML] (80) [PDF 739KB](7)
8
Jiang Ren, Na Guo, Chongguang Zhong
2013, 5(3): 94-97.
[Abstract](834) [FullText HTML] (70) [PDF 653KB](4)
9
Fan Qi
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[Abstract](733) [FullText HTML] (601) [PDF 2635KB](28)
10
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](725) [FullText HTML] (259) [PDF 3204KB](138)
11
Bingzhan Li, Ziping Luo, Danbing Long
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[Abstract](671) [FullText HTML] (135) [PDF 4211KB](30)
12
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](647) [FullText HTML] (302) [PDF 5654KB](78)
13
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](605) [FullText HTML] (295) [PDF 2304KB](82)
14
Shengqiang Yuan, Minjie Gu, Hui Liu, Jingpeng Yang
2018, 10(2): 17-22. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.04
[Abstract](603) [FullText HTML] (322) [PDF 2693KB](31)
15
Yuan Chen, Yunchang Fan
2018, 10(1): 9-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.02
[Abstract](586) [FullText HTML] (306) [PDF 2778KB](26)
16
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](583) [FullText HTML] (231) [PDF 2403KB](47)
17
Cao Yang, Xu Houlei
2018, 10(2): 29-34. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.06
[Abstract](560) [FullText HTML] (259) [PDF 2207KB](29)
18
Li Yan, Jian Yao, Jing Xu, Wei Jiang, Xiangwei He, Jing Hong, Tao He
2017, 9(6): 7-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.02
[Abstract](524) [FullText HTML] (291) [PDF 3660KB](20)
19
Dangfeng Yang, Xiaodong Liu, Feng Su, Xinhui Jia, Peipei Wu, Yong Huang
2017, 9(6): 28-33. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.05
[Abstract](522) [FullText HTML] (147) [PDF 3035KB](19)
20
Hehua Zhang, Ming Gu
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[Abstract](517) [FullText HTML] (404) [PDF 2117KB](65)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • 微信号:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net