• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • 主管:中国科学技术协会
  • 主办:中国图学学会
  • 承办:中国建筑科学研究院有限公司

投审稿登录

检索系统

期刊检索

关键词检索

下载排行

1
饶平平, 梁晓东, 刘佳新, 徐明, 王翔宇, 王喜春
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[摘要](4800) [FullText HTML] (1847) [PDF 3204KB](442)
2
保罗·希尔科克, 曹春莉
2019, 11(3): 134-138. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.03.21
[摘要](4707) [FullText HTML] (1634) [PDF 5043KB](267)
3
许镇, 吴莹莹, 郝新田, 杨雅钧
2020, 12(3): 1-7. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2020.03.01
[摘要](4352) [FullText HTML] (2265) [PDF 993KB](248)
4
许健, 苏以通, 王甫来, 李翔, 卢宁, 丁党盛
2019, 11(1): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.01.01
[摘要](3989) [FullText HTML] (1803) [PDF 7497KB](202)
5
焦柯, 陈少伟, 许志坚, 浦至, 杨新
2019, 11(5): 19-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.05.03
[摘要](3597) [FullText HTML] (1787) [PDF 2724KB](202)
6
郑开峰, 赵厚凯
2019, 11(3): 24-28. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.03.04
[摘要](3121) [FullText HTML] (1431) [PDF 3899KB](188)
7
张荷花, 顾明
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[摘要](4008) [FullText HTML] (2766) [PDF 2117KB](174)
8
杜明芳
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[摘要](3941) [FullText HTML] (2042) [PDF 2304KB](172)
9
杨远丰
2021, 13(5): 1-11. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2021.05.01
[摘要](3355) [FullText HTML] (1101) [PDF 6454KB](152)
10
邱贵聪, 杨洁, 陈一鸣
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[摘要](3784) [FullText HTML] (2150) [PDF 2403KB](143)
11
陈菁, 余芳强, 杨杰, 匡思羽
2018, 10(3): 80-85. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.15
[摘要](3389) [FullText HTML] (1736) [PDF 1535KB](139)
12
王承, 梁铭, 彭杰, 吴伟
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[摘要](3531) [FullText HTML] (1728) [PDF 5654KB](133)
13
文志彬, 罗毅, 吴琴锋, 范超, 张勤
2019, 11(6): 11-18. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.06.02
[摘要](3025) [FullText HTML] (1518) [PDF 3067KB](128)
14
丁梦莉, 杨启亮, 张万君, 邢建春, 谢立强, 张晓冰
2018, 10(3): 74-79. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.14
[摘要](3900) [FullText HTML] (1643) [PDF 1405KB](127)
15
刘刚, 马智亮, 曾勃, 谭啸, 宋银灏
2023, 15(6): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2023.06.01
[摘要](1677) [FullText HTML] (886) [PDF 1761KB](125)
16
陈远, 康虹, 张静雅
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[摘要](4448) [FullText HTML] (2412) [PDF 1848KB](121)
17
闫智, 韩春华, 卢玉韬
2018, 10(4): 33-40. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.06
[摘要](3006) [FullText HTML] (1282) [PDF 3448KB](113)
18
骆鹏飞, 王强强, 赵切, 卢继
2019, 11(2): 1-5. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.02.01
[摘要](2698) [FullText HTML] (1734) [PDF 6588KB](112)
19
杨鸿玮, 任杰, 邵刚, 郭林飞, 许东芹
2018, 10(2): 35-39. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.07
[摘要](3421) [FullText HTML] (1852) [PDF 2234KB](112)
20
黄颖, 高杰
2019, 11(4): 33-38. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.04.06
[摘要](3010) [FullText HTML] (1448) [PDF 3135KB](107)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • 微信号:tmjzgcxxjs  QQ:3676678954  E-mail:tmqk@cgn.net.cn
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net